Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Książka teleadresowa

Dyrekcja

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. Nr pokoju
Regina Chrzanowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 342 342
Paweł Nadziakiewicz Z-ca Dyrektora 340 340

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy - CAZ PP

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Teresa Zając - Niziołek Kierownik Działu 606 606
Małgorzata Sołtysik Specjalista ds. rozwoju zawodowego 602 602
Bernadetta Drużba Specjalista ds. rozwoju zawodowego 603 603
Jacek Głód Pośrednik pracy 402 402
Anna Konieczkowska Pośrednik pracy 4011 401
Jerzy Jastrząb Pośrednik pracy 432 432
Edyta Żołna Pośrednik pracy 435 435
Maria Kogut Doradca zawodowy 435 435
Piotr Kielar Pośrednik pracy 4361 436/1
Piotr Znój Pośrednik pracy 4362 436/2
Dawid Hłouszek Doradca zawodowy 4363 436/3
Waldemar Giermański Pośrednik pracy 4364 436/4
Elżbieta Juraszek Pośrednik pracy 4365 436/5
Liliana Kowalska Pośrednik pracy 437 437
Katarzyna Muszyńska-Zipper Doradca zawodowy 4013 401
Agata Zdeb Pośrednik pracy 4282 428
Krzysztof Dołęgowski Pośrednik pracy 4280 428
Ewa Bulsa Doradca zawodowy 4281 428
Jacek Miś Pośrednik pracy 438 438
Elżbieta Liwosz Doradca zawodowy 330 330

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy - CAZ PR

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Stanisław Sęp Kierownik Działu  336  336
Małgorzata Wojnar Specjalista ds. programów  338  339 A
Ewelina Łątka Specjalista ds. programów stażysta  331  331
Lidia Zawada - Szczurek Inspektor Powiatowy  332  332
Jolanta Roman Specjalista ds. programów  339  339 A
Anna Fedorowicz Specjalista ds. programów  332  332
Paweł Roman Specjalista ds. programów  331  331
Łukasz Patla Specjalista ds. programów  337  339 B
Adam Jaźwiecki Specjalista ds. programów  337  339 B

Referat Rejestracji i Informacji – PRE

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Waldemar Frydrych Kierownik Referatu 427 427
Sabina Munia Specjalista ds. rejestracji 425 425
Marzena Wrona Inspektor 425 425
Elżbieta Typrowicz Inspektor Powiatowy 426 426
Józef Jurczak Specjalista ds. rejestracji 425 425
Ewa Sokołowska Obsługa Programu "Płatnik"   335

Referat Świadczeń - PRŚ

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Wiesław Mielech Kierownik Referatu 604 604
Jolanta Pulnar Specjalista ds. ewidencji świadczeń 620 620
Danuta Franaszek Inspektor Powiatowy 620 620
Ewa Gazda Inspektor 619 619
Małgorzata Kozioł Specjalista ds. ewidencji świadczeń 621 621
Zofia Sobiecka Specjalista ds. ewidencji świadczeń 621 621

Dział Finansowo - Księgowy - PF

Centrala: +48 13 43 720 50
 
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Jolanta Pankiewicz - Zuzak  Główny Księgowy 430 430
Beata Ćwiąkała Inspektor powiatowy 429 429
Renata Kubiniec Inspektor powiatowy 429 429
Dorota Marszałek Inspektor powiatowy 431 431

Dział Organizacyjny - PO

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Małgorzata Danecka Kierownik Działu 326 326
Teresa Belczyk Stanowisko ds. kadr 328 328
Rafał Dziura,
Robert Rajs
Informatycy 327 327
Janina Bałaban
Elżbieta Libuszewska
Archiwizacja dokumentów os. bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń 403 403
Marzena Parylak-Paszek Obsługa sekretariatu 300 341

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prawnych

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Aneta Florek  Radca Prawny 334 334

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli – PSSK

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. wew. Nr pokoju
Danuta Zając  Inspektor Powiatowy 333 333
Agata Potykanowicz  Inspektor Powiatowy 333 333

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu

Centrala: +48 13 43 720 50
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. Nr pokoju
Grzegorz Rędziniak  Audytor wewnętrzny 13 43 639 08  622

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę