Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 7 marca 2017 r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7 marca 2017 r. Wyrażeni opinii w sprawie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Gminy Powiatu Krośnieńskiego Programów „ Aktywizacja i Integracja". Informacja dot. prowadzonych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Informacja o stanie i...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 9 stycznia 2017r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9 stycznia 2017 r. Zaopiniowanie wniosku Pani K. P. nr ew. PRŚ-710.121114/00010.2017 - dotyczącego umorzenia nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych. Opinia dot. wniosku Pani M.J. nr ew. PRŚ-710.SX7852.2017 o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia wobec Urzędu Pracy w...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 19 maja 2016r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 19 maja 2016r. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o umorzenie nienaleznie pobranego świadczenia. Opinia dotyczaca przesunięcia kwot w planie wydatków Funduszu Pracy na 2016r. Opinia w...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 14 marca 2016r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  14 marca 2016r. Zaopiniowanie wniosku dla Zespołu Szkół w Iwoniczu - dotyczącego wprowadzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w roku szkolnym  2016/2017. Wyrażenie  opinii w sprawie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Gminy Powiatu Krośnieńskiego Programów...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 19 stycznia 2016r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  19 stycznia 2016r. Zaopiniowanie wniosków : Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Mechanik" im. Stanisława Staszica  w Krośnie  dotyczących wprowadzenia nowych...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 16 listopada 2015r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  16 listopada 2015r. Zaopiniowanie wniosków szkół w Iwoniczu, Miejscu Piastowym i Krośnie w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2016/2017. Wydanie opinii w sprawie przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu Pracy  na 2015 rok. Wydanie...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 15 września 2015r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 15 września 2015r.  Wyrażenie opini w sprawie przesunięc kwot wydatków w planie Funduszu Pracy na 2015r. Informacja o programie specjalnym realizowanym przez urząd. Informacja o lokalnym rynku pracy. Sprawy różne ...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 2 lipca 2015r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 2 lipca 2015r.  Wydanie opinii w sprawie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2015r. Informacja o stanie realizacji programu specjalnego „Krok do przodu". Zaopiniowanie wniosku o umorzenie kosztów oraz odsetek od refundacji...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 27 kwietnia 2015r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 27 kwietnia 2015r. Zaopiniowanie wniosku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2015/20116. Wydanie opinii w sprawie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 23 lutego 2015r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 23 lutego 2015r. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie. Zaopiniowanie programu specjalnego pn. „Krok do przodu". Informacja o lokalnym rynku pracy. Sprawy rożne. a) Wyrażenie opinii w sprawie przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu  Pracy na 2015...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę