Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

PIT 2018 - ODBIÓR

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje o możliwości odebrania PIT 11 za rok 2018 z tytułu pobieranego zasiłku, stypendium stażowego, szkoleniowego w pokoju 620 (VI piętro) ul. Bieszczadzka 5  

Wykorzystano środki finansowe na realizację staży z Funduszu Pracy

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na realizację staży z Funduszu Pracy. Jednocześnie informujemy, iż od połowy lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpocznie realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńkim (IV)". W ramach ww. projektu PUP Krosno planuje...

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2019 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia poniższej Ankiety. Badanie  ma na celu oszacowanie...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku. Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej załącznym opracowaniem dotyczącym Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku. Załączniki Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku. Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy..pdf ...

Informacja o priorytetach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje, że zostały ustalone priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku. PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2019 (80% środków): Wsparcie kształcenia ustawicznego w...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

PIT 2018 - ODBIÓR

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje o możliwości odebrania PIT 11 za rok 2018 z tytułu pobieranego zasiłku, stypendium stażowego, szkoleniowego w pokoju 620 (VI piętro) ul. Bieszczadzka 5  

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę