Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 oraz plan wydatkowania tych  środków. Po otrzymaniu limitu środków KFS w 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłosi termin  naboru  wniosków. ...

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat projektu "E-Składka - proste płatności z ZUS"

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS przedsiębiorcy będą przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informacje o numerze tego rachunku każdy przedsiębiorca otrzyma z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. W przypadku nie otrzymania informacji o numerze rachunku składkowego do końca...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Mapka i niezbędne numery telefonów...

Z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. Wszelkie płatności dotyczące Funduszu Pracy należy dokonywać na konto: POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Numer rachunku bankowego: PKO BP Oddział Krosno 24 1020 2964 0000 6402 0005 8990 ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2017 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXV/197/2017 z dnia 6 marca 2017 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krosnieńskim w...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu ostatnich 6...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2017 roku zadania,...

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne dostępne są na stronie BIP PUP Krosno pod adresem: http://bip.pupkrosno.info/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę