Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Informujemy, iż od 01.01.2018 zmianie ulega szereg zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Jednocześnie...

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 oraz plan wydatkowania tych  środków. Po otrzymaniu limitu środków KFS w 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłosi termin  naboru  wniosków. ...

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat projektu "E-Składka - proste płatności z ZUS"

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS przedsiębiorcy będą przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informacje o numerze tego rachunku każdy przedsiębiorca otrzyma z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. W przypadku nie otrzymania informacji o numerze rachunku składkowego do końca...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę