Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania stosowna informacje zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Zakończono przyjmowanie wniosków na relizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Informujemy, iż PUP Krosno zakończył przyjmowanie wniosków  na relizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania, stosowna informacje zostanie...

Informacja dot. wniosków o finansowanie form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Prosimy osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wspracia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"  o składanie wniosków o finansowanie form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach ww. projektu w kolorze. Jednocześnie...

Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Informujemy, iż od 01.01.2018 zmianie ulega szereg zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Jednocześnie...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę