Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o priorytetach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje, że zostały ustalone priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku. PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2019 (80% środków): Wsparcie kształcenia ustawicznego w...

Informacja o stażach

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje, że nie będzie już zawierał umów stażowych, gdyż skutkują one aktualnie powstawaniem znacznych zobowiązań finansowych na 2019 r. W związku z powyżsym wstrzymujemy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zorganizowanie staży. Nowe umowy zawierane będą po zatwierdzeniu planu finansowego...

W Wigilię Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że Wigilia, 24 grudnia 2018r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. W zamian PUP będzie otwarty w sobotę, 8 grudnia 2018r. w godzinach 7.30 do 15.30

ZWIĘKSZONO KWOTĘ DOFINANSOWANIA NA DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W RAMACH PROGRAMU DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

Informujemy, iż zwiększono kwotę dofinasowania na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 000 złotych na 25 000 złotych. Jednocześnie przypominamy, że ww. program  skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych....

Zakończono przyjmowanie wniosków o organizowanie prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W związku z objęciem pracami interwencyjnymi oraz dofinansowaniem wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 i 60 roku życia zaplanowanej liczby osób, informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na realizację ww. form pomocy.

Dodatkowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Informujemy, iż w związku z powstałymi oszcędnościami finansowymi w wydatkach z Funduszu Pracy na 2018 r.  wprowadzono zmiany, ktore pozwolą na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowanych ww. formą pomocy prosimy o składanie stosownego wniosku dostępnego na niniejszej...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta

Nastąpiła zmiana numeru konta, na które należy dokonać wpłaty 30 zł w ramach wniosku o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Nr konta: 86 8636 1044 2013 1700 3858 0005, Bank Spółdzielczy Rymanów. W tytule wpłaty wymagane...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę