Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

Zgodnie z §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 r. poz. 639 z późn. zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu...

Zaproszenie do skladania ofert na szkolenie grupowe pod nazwą „Spawanie met. TIG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie grupowe  pod nazwą „Spawanie met. TIG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi", dla 8 osób bezrobotnych.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór na szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"    Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat!!!  Zapraszamy na...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę