Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie indywidualne pod nazwą „Operator koparko-ładowarek kl. III”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą  „Operator koparko-ładowarek kl. III" dla 1 osoby bezrobotnej. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne do pobrania poniżej. Termin składania ofert do 29.03.2019 r. (włącznie). Kontakt: tel. 13 43 617 19 lub 13...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Plan szkoleń grupowych na 2019 rok z Funduszu Pracy

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie  do zapoznania się z ofertą szkoleń przewidzianych do realizacji w 2019 r. przez PUP Krosno, a finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Załączniki ...

Rozpoczynamy realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 roku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.   I. Zasady kierowania na szkolenia W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: - w ciągu ostatnich 6...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę