Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń zawodowych realizowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Program finansowany będzie ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zaplanowano realizację dwóch zadań: 1. Szkolenia zawodowe dla...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - II EDYCJA

Zgodnie z §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie...

Zapraszamy pracodawców i osoby niepełnosprawne do wypełeniania ankiety

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i wraz z pozostałymi partnerami którymi są Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji...

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie jako bezrobotne lub poszukujące pracy  do zapoznania się z ofertą szkolenia przewidzianego do realizacji w 2018 r. przez PUP Krosno, a finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania stosowna informacje zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę