Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

Z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. Wszelkie płatności dotyczące Funduszu Pracy należy dokonywać na konto: POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Numer rachunku bankowego: PKO BP Oddział Krosno 24 1020 2964 0000 6402 0005 8990 ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2017 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXV/197/2017 z dnia 6 marca 2017 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krosnieńskim w...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę