Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania stosowna informacje zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Dodatkowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób zamieszkałych na wsi

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 150 000 złotych na realizację programu z rezerwy Funduszu Pracy skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W ramach programu osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi będą mogły skorzystać z finansowego wsparcia...

Wykorzystano środki finansowe z projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)” na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)". W związku z powyższym z dniem dzisiejszym (tj. 15.05.2019 r.) wstrzymujemy przyjmowanie wniosków na te formę pomocy...

Wykorzystano środki finansowe na realizację doposażeń stanowisk pracy z Funduszu Pracy

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na realizację doposażeń stanowisk pracy z Funduszu Pracy. Jednocześnie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekty "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)" oraz "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2019 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę