Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

 • Bezpieczny wyjazd za granicę - spotkanie informacyjne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat pracy za granicą – usługi sieci EURES. Termin spotkania: 20.02.2020 r.   Zakres tematyczny: 1. W jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu i powrotu do kraju. 2. Jak bezpiecznie poszukiwać pracy za granicą. 3. Usługi sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia. 4....

 • Informacja o priorytetach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku

  Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020 Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania tzw. limitu KFS w 2020 r:   wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; wsparcie kształcenia...

 • Opłata skarbowa

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  informuje, że zgodnie z   art. 2 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (t.j.Dz. U.  z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej: 1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie...

 • Nowe zasady przyznawania bonów na zasiedlenie

  Informujemy, iż od dnia 2 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje nowy sposób rozpatrywania wniosków o bony na zasiedlenie. Bezrobotny do 30 roku życia zarejestrowany w PUP Krosno może złożyć wniosek o bon na zasiedlenie jeśli będzie posiadał opracowany przez swojego doradcę klienta Indywidualny Plan Działania z zapisów którego...

 • Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

  Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

 • Klauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

 • Ważna informacja dla pracodawców!!!

  Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę