Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu krośnieńskiego (I)". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Celem...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2022 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VIII)". Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2018 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"   Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę