Programy i projekty realizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Programy i projekty realizowane

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje w 2018 r. projekt „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV) "   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę