Programy i projekty realizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Programy i projekty realizowane

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Rozpoczynamy realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę