Programy i projekty realizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Programy i projekty realizowane

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje w 2017 r. projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę