Programy i projekty zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Programy i projekty zrealizowane

 • Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2019 r. projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)".   Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2018 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"   Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)

    Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2017 roku projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany  był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III).

  Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2016 roku projekt „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II) " Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II)". Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (I)

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realiozwał w 2015 r. projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (I). Projekt realizowany  był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (I)

    Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2015 r. projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (I). Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

 • Aktywni na rynku pracy

  W dniu 18.09.2012 r. podpisana została w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej 200 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP...

 • Projekt pilotażowy Partnerstwo dla pracy

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym realizację usług aktywizacyjnych w ramach projektu pilotażowego "PARTNERSTWO DLA PRACY". Załączniki Raport końcowy projektu pilotażowego Partnerstwo dla Pracy...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2014

  W ramach projektu „Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej" w 2014 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania:   Lp.    Nazwa działania  Liczba osób objęta wsparciem Koszt działania w złotych   1. Staże   300  1.956.000,00  2. Szkolenia  235 ...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2013

  W ramach projektu „Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej" w 2013 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania: Lp.    Nazwa działania  Liczba osób objęta wsparciem Koszt działania w złotych   1. Staże   293  1.702.400,00  2. Szkolenia  223 ...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2012

  W ramach projektu „Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej" w 2012 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania:   Lp.    Nazwa działania  Liczba osób objęta wsparciem Koszt działania w złotych   1. Staże   200  1.383.000,00  2. Szkolenia  133 ...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2011

  W ramach projektu „Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej" w 2011 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania:   Lp.    Nazwa działania  Liczba osób objęta wsparciem Koszt działania w złotych   1. Staże   283 (w tym 44 osoby kontynuowało udział w projekcie z 2010 roku) ...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2010

  W ramach projektu „Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej" w 2010 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania:   Lp. Nazwa działania   Liczba osób objęta wsparciem Koszt działania w złotych   1. Staże (w tym łącznie m.in.stypendia, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy)  485 (w tym...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2009

  W 2009 roku wartość projektu wyniosła 7 049 200 złotych, z tego 6 787 600 były to środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa a 261 600 to środki fakultatywne PUP Krosno. W ramach projektu w 2009 r. PUP Krosno przeprowadził następujące działania:   Lp. Nazwa działania   Liczba osób objęta...

 • Więcej szans na Ziemi Krośnieńskiej 2008

  Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku wartość projektu wyniosła 4 613 400 złotych, z tego 4 606 000 były to środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa a 7 400 to środki fakultatywne PUP Krosno.   Lp. Nazwa działania   Liczba...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę