Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Wydarzenia i aktualności

 • Bezpieczny wyjazd za granicę - spotkanie informacyjne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat pracy za granicą – usługi sieci EURES. Termin spotkania: 20.02.2020 r.   Zakres tematyczny: 1. W jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu i powrotu do kraju. 2. Jak bezpiecznie poszukiwać pracy za granicą. 3. Usługi sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia. 4....

 • Informacja o priorytetach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku

  Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020 Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania tzw. limitu KFS w 2020 r:   wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; wsparcie kształcenia...

 • Opłata skarbowa

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  informuje, że zgodnie z   art. 2 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (t.j.Dz. U.  z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej: 1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie...

 • Nowe zasady przyznawania bonów na zasiedlenie

  Informujemy, iż od dnia 2 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje nowy sposób rozpatrywania wniosków o bony na zasiedlenie. Bezrobotny do 30 roku życia zarejestrowany w PUP Krosno może złożyć wniosek o bon na zasiedlenie jeśli będzie posiadał opracowany przez swojego doradcę klienta Indywidualny Plan Działania z zapisów którego...

 • Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

  Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
woj. Podkarpackie
NIP: 684-214-82-61; Regon: 370486869
 

Numery telefonów:

+48 13 43 720 50 - Centrala
+48 13 43 617 19 - Sekretariat
+48 13 43 213 89 - Informacja o rejestracji
+48 13 43 616 94 - Pośrednictwo Pracy
Fax.: +48 13 43 264 96

e-mail: rzks@praca.gov.pl
BIP: http://bip-krosno.inhost.com.pl/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę