Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - w dniu 10 września 2019 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - w dniu 10 września 2019 r.   Zaopiniowanie wniosku dot. zmarłego Pana M.Z. o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Zaopiniowanie propozycji przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu pracy na finansowanie w 2019 r. programów na rzecz promocji...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 19 czerwca 2019 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 19 czerwca 2019 r. Porządek obrad: Informacja o stanie i strukturze bezrobocia, lokalnym rynku pracyi działaniach PUP w Krośnie. Sprawy różne.

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - 10 grudnia 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 10 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Powitanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. 2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. 3. Opinia w sprawie wniosku Pani E. M. o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia. 4. Informacja o stanie i...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 11 września 2018 r.

    Powitanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz wręczenie aktów powołań. Wybór Przewodniczącegoi Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zaopiniowanie propozycji przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia. Opinia w sprawie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 20 czerwca 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 20 czerwca 2018 r.   1. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnego o umorzenie nienależnie pobranego stypendium stażowego.  2. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnej o umorzenie nienależnie pobranego stypendium stażowego. 3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia,...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 22 marca 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22 marca 2018 r.   1. Wydanie opinii na temat nowego kierunku kształcenia w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie – animator działań teatralnych. 2. Opinia w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. 3. Opinia w sprawie umorzenia...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 16 stycznia 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 16 stycznia 2018 r. Wydanie trzech opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie - technik hotelarstwa, Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 6 listopada 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 6 listopada  2017 r. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnego o umorzenie nienaleznie pobranych świadczeń. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego zmarłego bezrobotnego o umorzenie części pobranego dodatku aktywizacyjnego Wydanie opinii w sprawie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 16 sierpnia 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 16 sierpnia  2017 r. Zaopiniowanie trzech wniosków o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Wydanie opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie w roku sykolnzm 2017/2018. ...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 5 czerwca 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 5 czerwca  2017 r. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie pozostałej do spłaty należności wobec PUP ( dot. działalności gospodarczej) Opinia w sprawie wniosku osoby bezrobotnej o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń po otrzymaniu renty. Informacja o lokalnym...

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę