Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 4 sierpień 2020 roku

    Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 4 sierpnia 2020 r.   Porządek obrad: Opinia w sprawie propozycji podziału środków Funduszu Pracy, w wysokości 600 000 złotych pozyskanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. ...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 28.04.2020 roku

  Wyrażenie opinii w trybie obiegowym – 28.04.2020 r.     Zaopiniowanie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2020 r. dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie i Starostwa Powiatowego w Krośnie. ...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 28 stycznia 2020 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 28 stycznia 2020 r.  .   Porządek obrad:   Opinia w sprawie propozycji podziału oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy, na finansowanie w 2020 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 2 grudnia 2019 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 2 grudnia 2019 r.    Porządek obrad:      Zaopiniowanie wniosku dot. Pana M. Z. o umorzenienienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych.   Zaopiniowanie upoważnienia Pani Reginy Chrzanowskiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie do dokonywania...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - w dniu 10 września 2019 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - w dniu 10 września 2019 r.   Zaopiniowanie wniosku dot. zmarłego Pana M.Z. o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Zaopiniowanie propozycji przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu pracy na finansowanie w 2019 r. programów na rzecz promocji...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 19 czerwca 2019 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 19 czerwca 2019 r. Porządek obrad: Informacja o stanie i strukturze bezrobocia, lokalnym rynku pracyi działaniach PUP w Krośnie. Sprawy różne.

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 21 stycznia 2019 roku

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 21 stycznia 2019 r.  Porządek obrad: Opinia w sprawie propozycji podziału oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy, na finansowanie w 2019 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz zadań...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie - 10 grudnia 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie w dniu 10 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Powitanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. 2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. 3. Opinia w sprawie wniosku Pani E. M. o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia. 4. Informacja o stanie i...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 11 września 2018 r.

    Powitanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz wręczenie aktów powołań. Wybór Przewodniczącegoi Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zaopiniowanie propozycji przesunięć kwot wydatków w planie Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia. Opinia w sprawie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 20 czerwca 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 20 czerwca 2018 r.   1. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnego o umorzenie nienależnie pobranego stypendium stażowego.  2. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnej o umorzenie nienależnie pobranego stypendium stażowego. 3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Nagłówek

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę