Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 17 marca 2014r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia 17 marca 2014r. Wydanie opinii dla Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu w sprawie wprowadzenia w roku szkolnym 2014/2015 nowych kierunków kształcenia zawodowego. Opinia dot. ostatecznego podziału środków FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 7 lutego 2014r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia 7 lutego 2014r. Informacja o zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opinia o wydatkowaniu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz zrealizowanych wydatkach na zadania fakultatywne w 2013r. Wydanie opinii w sprawie...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 6 grudnia 2013r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia 6 grudnia 2013r. Opiniowanie wniosku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2014/2015. Zaopiniowanie wniosku bezrobotnej o umorzenie nienależnie pobranej...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 29 sierpnia 2013r.

Posiedzenie  Powiatowej Rady Zatrudnienia 29 sierpnia 2013r. część I Opiniowanie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie w sprawie nowego kierunku kształcenia ( technik cyfrowych procesów graficznych). Aktualne informacje o lokalnym rynku pracy. Planowane zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 10 maja 2013r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia 10 maja 2013r. Wydanie opinii w sprawie umorzenia nieprawnie pobranego świadczenia ( koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy). Wydanie opinii w sprawie wniosku o umorzenie nieprawnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych). Przedstawienie aktualnej...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 18 marca 2013r.

Posiedzenie  Powiatowej Rady Zatrudnienia  18 marca 2013r. Miniwykład - „Model współpracy" przeprowadzony przez Eksperta projektu OIC Poland w Lublinie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krośnie. Aktualana sytuacja na lokalnym rynku pracy. Opinia w sprawie umorzenia nieprawnie pobranego świadczenia...

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - 16 stycznia 2013r.

Posiedzenie  Powiatowej Rady Zatrudnienia  16 stycznia 2013r. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krośnie. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2013-2014 w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespołu Szkół...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę