Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 22 marca 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22 marca 2018 r.   1. Wydanie opinii na temat nowego kierunku kształcenia w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie – animator działań teatralnych. 2. Opinia w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. 3. Opinia w sprawie umorzenia...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 16 stycznia 2018 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 16 stycznia 2018 r. Wydanie trzech opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie - technik hotelarstwa, Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 6 listopada 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 6 listopada  2017 r. Opinia w sprawie wniosku bezrobotnego o umorzenie nienaleznie pobranych świadczeń. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego zmarłego bezrobotnego o umorzenie części pobranego dodatku aktywizacyjnego Wydanie opinii w sprawie...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 16 sierpnia 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 16 sierpnia  2017 r. Zaopiniowanie trzech wniosków o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Wydanie opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie w roku sykolnzm 2017/2018. ...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 5 czerwca 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  z dnia 5 czerwca  2017 r. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie pozostałej do spłaty należności wobec PUP ( dot. działalności gospodarczej) Opinia w sprawie wniosku osoby bezrobotnej o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń po otrzymaniu renty. Informacja o lokalnym...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 7 marca 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7 marca 2017 r. Wyrażeni opinii w sprawie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Gminy Powiatu Krośnieńskiego Programów „ Aktywizacja i Integracja". Informacja dot. prowadzonych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Informacja o stanie i...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 9 stycznia 2017 r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9 stycznia 2017 r. Zaopiniowanie wniosku Pani K. P. nr ew. PRŚ-710.121114/00010.2017 - dotyczącego umorzenia nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych. Opinia dot. wniosku Pani M.J. nr ew. PRŚ-710.SX7852.2017 o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia wobec Urzędu...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 19 maja 2016r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 19 maja 2016r. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o umorzenie nienaleznie pobranego świadczenia. Opinia dotyczaca przesunięcia kwot w planie wydatków Funduszu Pracy na 2016r. Opinia w...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 14 marca 2016r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  14 marca 2016r. Zaopiniowanie wniosku dla Zespołu Szkół w Iwoniczu - dotyczącego wprowadzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w roku szkolnym  2016/2017. Wyrażenie  opinii w sprawie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Gminy Powiatu Krośnieńskiego Programów...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 19 stycznia 2016r.

  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  19 stycznia 2016r. Zaopiniowanie wniosków : Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Mechanik" im. Stanisława Staszica  w Krośnie  dotyczących wprowadzenia nowych...

Wyświetlanie 11 - 20 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Nagłówek

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę